ANOTACIÓN Nº 230O eres gusano
O eres manzana
Agusanada

A eso se reduce
Desde aquí